15 martie, 169 de ani de la Revoluţia Maghiară

Ştiaţi că Ungaria are trei zile considerate Ziua Naţională? În anul 1991, Parlamentul de la Budapesta a decis că 20 august este Ziua Naţională a Ungariei, în data de 15 martie se sărbătoreşte Revoluţia de la 1848-1849, iar în 23 octombrie se comemorează Revoluţia din 1956.

Ştiaţi că Ungaria are trei zile considerate Ziua Naţională? În anul 1991, Parlamentul de la Budapesta a decis că 20 august este Ziua Naţională a Ungariei, în data de 15 martie se sărbătoreşte Revoluţia de la 1848-1849, iar în 23 octombrie se comemorează Revoluţia din 1956. 

Revoluția Maghiară din 1848 este considerată a fi unul din fundamentele identității naționale a poporului maghiar. Revoluţia Maghiară a adoptat o serie de reforme sociale care au dus la schimbări profunde în societatea maghiară. A fost legată strâns de alte revoluții din Europa și revoluții din Imperiul Austriac, şi cu toate acestea a fost singura care a evoluat spre direcția opoziției militare de succes. Importanța puterii revoluționare e demonstrată și prin faptul că ea nu a putut fi înăbușită decât prin intervenția militară a Rusiei. Practic, evenimentele revoluționare și războiul revoluționar din anii 1848-49 reprezintă unul din cele mai importante conflicte militare din istoria maghiară.

Mulți din liderii și participanții săi, incluzându-i pe Lajos Kossuth, István Széchenyi, Sándor Petőfi, József Bem, fac parte din cele mai respectate personalități din Istoria Ungariei.

Începută în 15 martie 1848, Revoluţia Maghiară a fost o vreme învingătoare, reuşind impunerea unui guvern condus de primul ministru Lajos Batthyány. Acesta a adoptat o serie de reforme, cunoscute sub numele de Legile din Aprilie, care au creat un sistem politic democratic în Ungaria. Evenimentele ulterioare, dictate de Revoluţia din Austria şi de schimbările la tronul imperial au făcut ca acest guvern să nu mai fie recunoscut. 

Revoluţia Maghiară a adoptat o cartă cu 12 puncte, considerată a fi baza unui sistem democratic maghiar. 

Cele 12 puncte ale revoluției
Ce dorește națiunea maghiară
Să fie pace, libertate și înțelegere
1. Dorim libertatea presei, desființarea cenzurii
2. Guvern responsabil în Buda-Pesta
3. Adunare Națională anuală la Pesta.
4. Egalitate în fața legii în chestiunile civile și religioase.
5. Gardă națională.
6. Plata dărilor de toți deopotrivă.
7. Desființarea iobăgiei.
8. Curte cu juri, pe baza egalei reprezentativități.
9. Bancă Națională.
10. Armata să depună jurământul pe Constituție, militarii maghiari să nu fie duși înafara țării, militarii străini să părăsească țara.
11. Deținuții politici de stat să fie eliberați.
12. Uniune.
Egalitate, libertate, fraternitate!

Du vorba mai departe: