fbpx

Expoziție „INTERFERENȚE ARHITECTURALE ITALIENE ÎN ARHITECTURA MODERNĂ ROMÂNEASCĂ”

Expoziția chestionează critic sursa de inspirație creativă a arhitecților români din perioada interbelică și demonstrează că vasta producție de opere arhitecturale italiene a avut un rol important cu efecte detectabile în devenirea modernității românești.

În cadrul Anualei de Arhitectura XXI, a aniversării Zilelor Bucureștiului, a 564 de ani de existență a Capitalei și a 131 de ani de învățământ Superior de Arhitectură în România, joi 14 septembrie 2023, la ora 18.00, are loc inaugurarea proiectului cultural, educaţional şi editorial  „INTERFERENȚE ARHITECTURALE ITALIENE ÎN ARHITECTURA MODERNĂ ROMÂNEASCĂ”

Expoziția este organizată sub auspiciile Ambasadei Republicii Italiene în România ” în Sala de conferinţă şi expoziție a Muzeul de Artă Populară Dr.Nicolae Minovici din Str. Dr. Nicolae Minovici, nr.1. În cadrul manifestării va fi prezentată și versiunea  bilingvă, română-engleză, a cărții autorului dr.arh.Luca Matei Stoian, care prezintă sursele formale şi teoretice ale arhitecturii moderne românești din ariile urbane şi expune operele arhitecţilor români interbelici din prisma interferențelor cu arhitectura italiană. Prezentarea unor documente relevante şi o analiză a operelor acestora fundamentează conținutul expozitiei, conținut care evidenţiază şi argumentează cum raționalismul italian s-a reflectat în arhitectura românească din perioada interbelică. 

Deoarece Bucureștiul dispune de un valoros patrimoniu arhitectural modernist, realizat preponderent în perioada interbelică, acesta este considerat o capitala est-europeană importantă datorită numeroase monumente de arhitectură modernistă încadrate în stilul arhitectural internațional regăsit și în alte mari capitale din Europa (Bruxelles, Roma, Paris, Londra). Expoziția chestionează critic sursa de inspirație creativă a arhitecților români din perioada interbelică și demonstrează că vasta producție de opere arhitecturale italiene a avut un rol important cu efecte detectabile în devenirea modernității românești.

Reclame

Manifestarea poate fi vizitată în perioada 14 septembrie- 30 octombrie 2023, la Muzeul de Artă Populară Dr.Nicolae Minovici din Str. Dr. Nicolae Minovici, nr.1. Expoziția are un conținut complex și de maxim interes pentru publicul larg, cuprinzând panouri de fotografie de arhitectură modernă, edificii relevante pentru arhitectura modernistă din cu precădere din Bucureşti şi Roma.

În programul evenimentului „INTERFERENȚE ARHITECTURALE ITALIENE ÎN ARHITECTURA MODERNĂ ROMÂNEASCĂ”, care se desfășoară pe parcursul lunilor septembrie și octombrie 2023, sunt incluse o serie de conferințe, tururi, vizite ghidate și workshopuri tematice inițiate de către Centrul de Excelență în Arhitectură, Arte și Audiovizual, găzduite de Muzeul Municipiului București, Muzeul de Artă Populară Dr.Nicolae Minovici alături de partenerii evenimentului, manifestări culturale care pun în evidență legăturile arhitecturii cu arta fotografiei și a desenului care vor atrage nu numai atenția profesioniștilor ci și a publicului larg. Activitățile interactive sunt menite să privească oraşul dintr-o perspectivă nouă, să înţeleagă rolul pe care muzeele îl pot juca în dezvoltarea lor şi să dezvolte o atitudine civică implicată.

Proiectul educațional și cultural, dedicat tinerilor din liceele vocaționale și creative din capitală în relație cu publicul larg din București, urmărește realizarea de activități care să dezvolte interesul pentru patrimoniul modernist construit punând accentul pe educație prin cultură a tinerilor interesați de a trăi într-un spațiu public arhitectural de calitate.

Reclame

Proiectul are ca scop îmbogățirea cunoștințelor culturale despre orașul București, clădirile sale moderniste, despre spațiile publice identitare, cunoștințe care ajută la dezvoltarea echilibrată a tinerilor și la întărirea comunității în contextul actual al cetățenilor din București. Proiectul se alătura proiectelor culturale ale Festivalului Noului Bauhaus European organizată de Comisia Europeană având ca obiective țintă dezvoltarea creativității, a educației, valorificarea patrimoniului național în relație cu cel internațional, printr-o dimensiune culturală, patrimonială și creative.

CARTEA „INTERFERENȚE ARHITECTURALE ITALIENE ÎN ARHITECTURA MODERNĂ ROMÂNEASCĂ” 

Proiectul editorial bilingv, în limba romană și engleză publicat în condiții grafice deosebite de editura Igloo Media, susținut de Centrul de Excelență în Arhitectură, Arte și Audiovizual (C.E.A.A.A.), pune în valoare identitatea culturală și istorică a arhitecturii moderne din România și Italia, contribuind la integrarea acesteia în spațiul european.

Cartea valorifică nivelul extraordinar al creativității arhitecților italieni și români din perioada interbelică și demonstrează că vasta producție de opere arhitecturale a avut un rol important, cu efecte vizibile în devenirea modernității românești. Cartea are un conținut complex și de maxim interes, atât pentru arhitecți, urbaniști, oameni de cultură și studenți cât și pentru publicul interesat în a-și cunoaște patrimoniul național.

Luca Matei Stoian este doctor arhitect, membru al Ordinului Arhitecților din România, membru al Uniunii Arhitecților din România, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, artist vizual, designer, bursier „Vasile Pârvan” (2012-2014) la „Accademia di Romania”, Roma, Italia, unde realizează expoziții internaționale personale și colective de artă și arhitectură. Susține prelegeri și conferințe la facultăți de design și arhitectură din Italia, Germania și Danemarca. În România, în 2013, câștigă premiul secțiunii Imagine de Arhitectură la Anuala de Arhitectură 2013 cu fotografia „Palazzo della Civilta Italiana Colosseo Quadrato.

Pentru informații suplimentare legate de eveniment, vă rugăm să accesați: www.muzeulbucuresti.ro www.ceaaa.ro www.oar-bucuresti.ro

Du vorba mai departe:

Leave a Comment

Reclame