fbpx

Conexiuni artistice româno-portugheze

Institutul Cultural Român de la Lisabona organizează expoziția ,,Conexiuni artistice româno-portugheze” în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte București (UNARTE), în perioada 6 decembrie 2023 – 29 februarie 2024.

Expoziția cuprinde peste 50 de lucrări artistice de pictură, obiecte și țesături, realizate din elemente naturale, de studentele Alexandra Țecu și Anastasia Dabija. Evenimentul deschide noi orizonturi ȋn direcţia dialogului artistic dintre profesorii și studenţii acestor instituţii de ȋnvӑţӑmânt artistic superior, dar și ȋntre aceștia și publicul larg.

Proiectul ,,Conexiuni artistice româno-portugheze” se încadrează în aria proiectelor culturale şi educaţionale comune a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti (România) şi Facultӑţii de Arte Frumoase din Lisabona (Portugalia) cu adresabilitate către comunitatea culturală, educaţională şi ştiinţifică, specialişti, formatori de opinie şi publicul larg. Acest proiect vizeazӑ generația tânără și se ȋncadreazӑ prin modul de organizare și abordare, în sfera educației non-formale, realizată prin mijloace artistice. 

Expoziţia se materializeazӑ ȋntr-un periplu artistic vizual care face legӑtura ȋntre tradiţie și contemporaneitate, atât prin juxtapunerea tehnicilor și procedeelor de lucru utilizate, a modalitӑţilor de reprezentare plasticӑ, cât și prin conţinutul ideatic al lucrӑrilor expuse. De asemenea, promovează comunicarea ȋntre oameni indiferent de naţionalitate; schimbul de experienţe; respectul pentru natură, pentru un stil de viaţă sănătos, echilibrat, în armonie cu mediul înconjurător şi cu noi înşine. Ȋn același timp, intenţia organizatorilor acestui proiect este de a crea prin practica artistică o punte de legătură între domeniul teoretic-știinţific şi domeniul educaţional, dar și de a semnala cӑ stӑ ȋn puterea noastrӑ sӑ protejăm mediul ȋn care trӑim.

Reclame

În cadrul vernisajului,,Conexiuni artistice româno-portugheze” (ca manifest al acestui proiect), pornind de la ideea necesitӑţii dialogului cultural-artistic dintre România și Portugalia pe tema sustenabilitӑţii, a protejӑrii mediului, a reciclӑrii ca prioritate, se va realiza o carte obiect handmade unicat cu dimensiunea de 50/35 cm. Pentru primele pagini, cele douӑ studente din România, vor recurge ȋn principal, la reciclarea diferitelor materiale. Conceptual, vor fi reprezentate simbolic, amprente culturale comune ale celor douӑ capitale: București și Lisabona.

Publicul care va vizita expoziţia este invitat sӑ completeze cartea obiect cu mesaje scrise sau desenate. Aceastӑ lucrare susţine principiul de bazӑ al sustenabilitӑţii:reutilizarea materialelor pentru producerea unui material total nou (de aceastӑ datӑ o lucrare de artӑ) ȋn scopul reducerea poluӑrii de orice tip, al protejării mediului și sӑnӑtӑţii omului. Cartea obiect realizatӑ cu acest prilej reprezintӑ un vector care faciliteazӑ comunicarea ȋntre oameni care aparţin unor spaţii socio-culturale diferite, unor specializӑri diferite.

Du vorba mai departe:

Lasă un comentariu

Reclame