fbpx

Fonduri pentru traducerea cărților românești în străinătate

Institutul Cultural Român, prin Centrul Național al Cărții (CENNAC), lansează un nou apel de finanțare a editurilor străine pentru promovarea literaturii și culturii române în străinătate, dând startul înscrierilor – din 22 ianuarie – în cadrul sesiunii din acest an a cunoscutelor programe ale ICR: Translation and Publication Support Programme (TPS) și PUBLISHING ROMANIA. Cele două programe se adresează editurilor din afara țării și au drept scop facilitarea accesului publicului străin la cultura română, prin sprijinirea traducerilor din autori români și a publicațiilor (albume, reviste de studii, suplimente tematice etc.) dedicate culturii și civilizației românești.

În cadrul Sesiunii 2024a programelor Translation and Publication Support Programme (TPS) și PUBLISHING ROMANIA, ICR oferă finanțare pentru lucrări care vor fi publicate în traducere pe parcursul acestui an. Bugetul Sesiunii 2024 este de 1.800.000 lei (1.500.000 lei pentru Translation and Publication Support Programme și 300.000 lei pentru PUBLISHING ROMANIA), finanțările fiind acordate în limita bugetului disponibil.

La fel ca anul trecut, dosarele de candidatură se depun exclusiv online, prin email, la tps@icr.ro pentru TPS și la publishingromania@icr.ro pentru PUBLISHING ROMANIA), până la data de 26 februarie 2024, ora 23:59 (ora României, GMT+2).

Pentru o selecție obiectivă și transparentă, dosarele trimise de editorii străini în perioada 22 ianuarie – 26 februarie 2024 vor fi evaluate de o comisie de experți independenți, selectați, pentru al treilea an la rând, în urma unui apel public de primire de candidaturi. 

Reclame

„Menținem calendarul predictibil, element important pentru beneficiarii programelor de traduceri, respectiv pentru editurile străine, și deschidem sesiunea anuală a TPS și PUBLISHING ROMANIA la început de an, așa cum intenționăm să facem și în viitor. Continuăm, de asemenea, selecția transparentă a comisiilor de evaluare, dar și accesibilitatea pentru editurile străine, oferită prin depunerea online a aplicațiilor, astfel că sunt convins că există toate premisele ca și lucrările publicate anul acesta să fie apreciate la nivel internațional. După ce în ultimii doi ani am reușit să achităm în mare parte arieratele sesiunilor din anii precedenți, în 2024 bugetul disponibil pentru această editie a programelor TPS și PUBLISHING ROMANIA este mai mare cu 80% față de anul trecut”, a declarat președintele ICR, Liviu Jicman. 

Translation and Publication Support Programme (TPS) susține prezenţa autorilor români pe piaţa internaţională de carte prin finanţarea costurilor de traducere (şi editare, atunci când este cazul). Subvenţiile acordate unei edituri pentru un proiect nu vor depăși 15.000 EUR. Acestea pot acoperi până la 100% din costurile traducerii (fără să depăşească suma de 12.000 EUR) şi, în anumite cazuri, până la 50% din costurile de editare (tipar, machetare, corectură, design, legătorie etc), fără să depăşească însă suma de 3.000 EUR. Pentru aplicaţiile care solicită susținere financiară doar pentru costuri de editare, TPS acoperă până la 9.000 EUR din costurile eligibile.

PUBLISHING ROMANIA este un program de finanţare a proiectelor editoriale destinate promovării culturii române în străinătate. Programul cuprinde două secţiuni: (1) Publicarea de albume şi cărţi dedicate culturii și civilizației românești și (2) Editarea de suplimente, numere tematice sau reviste de studii dedicate culturii și civilizației românești. Sprijinul acordat poate acoperi până la 75% din onorariile titularilor drepturilor de autor şi ale traducătorilor, precum şi din cheltuielile de editare aferente (machetare, prelucrare imagine, copertă, corectură, tipar), fără ca valoarea totală solicitată să depăşească 15.000 EUR pentru albume, 7.500 EUR pentru cărţi și 6.000 EUR pentru publicații.

Reclame

Până în prezent, au fost publicate peste 875 de titluri prin programul Translation and Publication Support Programme (TPS) și peste 120 de lucrări prin programul PUBLISHING ROMANIA.

Odată cu lansarea Translation and Publication Support Programme (TPS) şi PUBLISHING ROMANIA, interesul editurilor străine a crescut progresiv, mai ales datorită participărilor la târgurile internaţionale de carte, în 2023 ajungându-se la un număr de candidaturi de nouă ori mai mare decât cel de la prima sesiune. Astfel, Centrul Național al Cărții a reușit să stabilească importante contacte internaționale, fapt demonstrat, printre altele, și de creșterea continuă a numărului de volume ale autorilor români, apărute în traducere în afara țării.

Cu sprijinul ICR au apărut volume și publicații în peste 30 de limbi. În ceea ce privește spaţiile lingvistice, cele mai numeroase sunt traducerile în limba spaniolă, franceză, germană, italiană, engleză şi bulgară.

Regulamentele și calendarul Sesiunii 2024 a TPS și PUBLISHING ROMANIA sunt disponibile AICI (versiunea RO) și AICI (versiunea EN)și pe site-ul www.cennac.ro

Du vorba mai departe:

Lasă un comentariu

Reclame