fbpx

PROGRAMUL CANTEMIR, ediția 2024

Institutul Cultural Român anunță lansarea ediției din 2024 a Programului CANTEMIR*, program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional. ICR va acorda finanțare nerambursabilă pentru inițiative culturale din domeniile arte vizuale (arte plastice, arte decorative, știință/cercetare și arhitectură, design, noile media, fotografie, performance) și artele spectacolului (teatru, muzică, dans). Evenimentele asociate proiectelor finanțate vor fi organizate exclusiv în afara țării.

Anul acesta, bugetul alocat sesiunii de selecţie din cadrul Programului CANTEMIR este de 2.200.000 lei, împărțit în mod egal între cele două domenii – arte vizuale și artele spectacolului. Suma maximă care poate fi acordată unui proiect cultural este de 100.000 lei.

Operatorii culturali sunt invitați să depună solicitările de finanțare în perioada 15 ianuarie – 14 februarie 2024. La sesiunea de selecţie poate participa orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică de drept public ori privat, din România sau de pe teritoriul Uniunii Europene, care are calitatea de operator cultural, nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local și și-a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare. Documentele necesare înscrierii, incluse în regulamentul Programului, vor fi completate și transmise la adresa programulcantemir@icr.ro, într-un singur PDF (max 10MB), până la 14 februarie 2024, ora 23:59 (GMT+2).

Pentru fiecare arie, proiectele vor fi jurizate de câte o comisie de selecție alcătuită din trei membri, desemnați de Institutul Cultural Român în urma unui apel public – doi evaluatori independenți și un reprezentant al instituției finanțatoare. Evaluatorii independenți interesați să facă parte din comisia de selecție își pot depune candidatura în perioada 15 ianuarie – 08 februarie 2024, la adresa de email evaluare@icr.ro. 

Reclame

Pentru a fi eligibil, un proiect cultural trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să se desfăşoare în intervalul 01.05.2024– 01.10.2024, după semnarea contractelor de finanțare; să se deruleze în parteneriat cu cel puţin o organizaţie culturală din ţara de desfăşurare; să nu beneficieze de alte surse de finanțare oferite de Institutul Cultural Român (inclusiv prin reprezentanțele sale din străinătate); să nu beneficieze de cofinanțare din altefonduri publice care aplică scheme de minimis/de ajutor de stat; să se adreseze publicului din străinătate.

În contextul marcării a 35 de ani de la Revoluția din 1989, tema specifică a Programului CANTEMIR 2024 este LIBERTATE.

Programul CANTEMIR vizează excelența artistică, originalitatea, încurajarea fuziunii formelor artistice inovatoare și experimentale; dimensiunea europeană, cooperarea/coproducțiile internaționale; contribuția la creșterea vizibilităţii culturii române și a interesului pentru aceasta pe pieţele culturale internaţionale, prin facilitarea accesului la creații românești reprezentative; atragerea publicului prin valoarea și relevanța culturală/artistică a proiectului; susținerea parteneriatelor dintre operatorii culturali români și străini, pe de-o parte, şi organizaţiile culturale internaționale, pe de altă parte; reliefarea unor teme culturale de actualitate, specifice anului cultural 2024 (ex. marcarea a 35 de ani de la Revoluția din 1989). Proiectele realizate în parteneriat cu ICR nu sunt eligibile, acestea făcând obiectul altor programe şi priorităţi ale ICR.

Reclame

Acordarea finanțărilor nerambursabile prin Programul CANTEMIR se realizează pe bază de selecție de oferte culturale, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, şi în concordanță cu prevederile regulamentului stabilit pentru acest program. Finanţarea nerambursabilă se acordă în lei, prin virament bancar, numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării, în procent de minimum 10% din valoarea proiectului.

Pentru a fi considerat partener al beneficiarului finanțării, un operator cultural trebuie să aibă sediul social legal în ţara de desfăşurare a proiectului, să participe la realizarea activităţilor propuse şi să semneze declaraţia de parteneriat. Furnizarea contra cost a unor produse sau servicii necesare proiectului nu poate fi considerată activitate de parteneriat.

Toate detaliile despre etapele de selecție, modalitatea de finanțare și termenele de depunere a proiectelor se regăsesc în Regulamentul Programului Cantemir 2024.

Du vorba mai departe:

Lasă un comentariu

Reclame