fbpx

Ziua Culturii Naționale la Muzeul Național de Istorie a României

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) anunță deschiderea unei expoziții tematice, în data de 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, prezentând publicului iubitor de cultură unele dintre cele mai importante bunuri de patrimoniu, deținute și conservate exemplar de MNIR. Cu această ocazie, accesul în muzeu este gratuit.

Expoziția prezintă o serie de exponate extrem de valoroase din perspectivă culturală și literară, propunând o tematică sugestivă și echilibrată, despre începuturile și afirmarea culturii românești, începând cu vasul din ceramică cu inscripția de redacție greacă „ПETPE” („Petre”), descoperit la Capidava, cea mai veche atestare epigrafică a limbii române, datând de la sfârșitul secolului al X-lea, fiind și cel mai vechi exponat.

Discursul expozițional continuă cu prezentarea celui mai vechi manuscris de cult al muzeului, reprezentativ pentru cultura veche, respectiv Tetraevanghelul slavon caligrafiat și miniat la mănăstirea Prislop, în Țata Hațegului, de către cuviosul Nicodim de la Tismana, în anii 1404 – 1405, lângă care se găsește un alt Tetraevanghel slavon, a treia carte tipărită în centrul tipografic de la Târgoviște, primul de acest fel din Țara Românească, de către ieromonahul Macarie, sub patronajul domnitorului Neagoe Basarab, căruia îi este închinată postfața, unde se menționează printre altele anul tipăririi: 1512.

Secolul românesc al tipăriturilor sau veacul Luminilor (făcând abstracție de epoca brașoveană a tiparului românesc inițiat de diaconul Coresi, muzeul nedeținând în colecție piese reprezentative pentru această perioadă) continuă în expunere cu primele cărți tipărite în limba română în Țara Românească și Moldova. Dintre acestea amintim: Pravila cea Mică de la Govora (1640) – prima carte tipărită în limba română în Țara Românească, Cazania lui Varlaam (1643) – prima carte tipărită în limba română în Moldova, la Iași, un monument de limbă literară, care a avut cea mai largă circulație din tot spațiul românesc medieval, Psaltirea pre versuri tocmită, Uniev (Polonia), 1673 – primul monument de limbă poetică românească, conţinând numeroase pasaje de proză ritmată, respectiv diferite texte şi tâlcuiri ale Psalmilor lui David, din Vechiul Testament. Mitropolitul Dosoftei, autorul și editorul cărții, a fost unul dintre cei mai mari cărturari români, iniţiatorul unor activităţi culturale de maximă importanţă, fiind primul poet liric naţional, primul versificator al Psaltirii în tot Răsăritul ortodox, primul traducător al cărţilor de slujbă în limba română.

Reclame

Seria prezentării se sfârșește cu un alt monument de limbă românească, astfel amintim Biblia lui Șerban Cantacuzino tipărită la București în 1688, devenită prima traducere și tipărire integrală a bibliei în limba română.

Du vorba mai departe:

Lasă un comentariu

Reclame