fbpx

Concurs pentru stabilirea logo-ului Ambasadei Japoniei

Ambasada Japoniei în România anunță organizarea unui concurs pentru desemnarea logo-ului instituției, logo ce va fi inserat în materialele de promovare a evenimentelor culturale organizate de Ambasadă (postere, broșuri, etc.).

Ambasada Japoniei în România anunță organizarea unui concurs pentru desemnarea logo-ului instituției, logo ce va fi inserat în materialele de promovare a evenimentelor culturale organizate de Ambasadă (postere, broșuri, etc.).

Logo-ul trebuie să reprezinte imaginea relațiilor de prietenie dintre Japonia și România, să fie simplu, ușor de reținut și de îndrăgit, atât de cetățenii japonezi, cât și de cetățenii români.

Condiții de participare
1 Persoane care locuiesc în Japonia sau în România, sau care au naționalitatea japoneză sau română, dar locuiesc în străinătate.
2 Data limită:30 septembrie 2016
3 Adresa: Ambasada Japoniei în România e-mai: logo@bu.mofa.go.jp
4 Modalități de trimitere
(1) Ca atașament la un e-mail, trimis pe adresa menționată mai sus. În e-mail se vor menținona următoarele:
            (A) Numele și prenumele, sexul, vârsta, ocupația, adresa, numărul de telefon mobil și adresa de e-mail ale autorului.
            (B) Motivația design-ului
            *Vor fi făcute publice numele autorului și motivația design-ului.
(2) Originalul se va trimite în format JPEG, GIF sau PNG, color (fără limită de culori sau gradații). Ambasada poate solicita modificarea formatului lucrării selecționate, sau punerea la dispoziție a materialului acesteia în varianta pentru tipărit.
(3) Mărimea materialului nu trebuie să depășească 500KB și tipărit trebuie să se încadreze în format A4. 
(4) O persoană poate trimite doar o singură lucrare.
(5) Vor fi excluse din comptetiție lucrările lipsite de moralitate, care sunt în afara legii, care nu respectă drepturile de autor sau aduc prejudicii altor persoane.
Selecția se va considera nulă, dacă se va descoperi că lucrarea selecționață intră sub incidența acestui articol.
(6) Toate drepturile de autor asupra lucrării selecționate vor reveni Ambasadei Japoniei. De principiu, lucrarea nu va suferi modificări decât sub aspectul mărimii sau al variantei alb-negru.
5 Jurizarea
Toate lucrările trimise vor fi supuse jurizării ”Comisiei de desemnare a Logo-ului Ambasadei” și lucrarea clasa pe locul I va fi cea selecționată. Juriul poate aprecia că nu a fost nici o lucrare care să întrunească cerințele acestuia, situație în care concursul se va încheia fără desemnarea unui câștigător.
6 Anunțarea lucrării selecționate
Se va face prin contactarea directă a persoanei câștigătoare, precum și pe pagina de web și de Facebook ale Ambasadei, spre sfârșitul lunii octombrie a.c..
7 Premiere
Autorul lucrării selecționate va primi din partea Ambasadei Japoniei o scrisoare de mulțumire și va fi invitat la recepțiile sau evenimentele culturale organizate de Ambasadă (cheltuielile de transport și cazare vor fi suportate personal).
8 Contact
Departamentul Cultural, Ambasada Japoniei
Tel.:+40 21-319-1890
E-mail:culture@bu.mofa.go.jp

Du vorba mai departe:
Reclame